de plaatsbeschrijver

Verhuurder/Huurder

Allereerst wil ik u wijzen op het wettelijk verplichte karakter van een geregistreerde plaatsbeschrijving. U kan hierover meer lezen onder de tab plaatsbeschrijving.   


Een goede plaatsbeschrijving is erop gericht zowel huurder als verhuurder te vrijwaren van onterechte kosten of inkomstenverlies.                                      

Zonder geregistreerde plaatsbeschrijving zou de huurder op het einde van de huurceel kunnen stellen dat hij het pand teruggeeft aan de verhuurder in dezelfde staat als waarin hij het bij aanvang van de huurceel zelf ontving, zelfs al heeft de huurder het pand ernstige schade toegebracht. Kortweg; geen plaatsbeschrijving staat gelijk aan geen schade te verhalen op de huurder. Logisch gevolg hiervan is dat de verhuurder achterblijft met een berg kosten en een niet wederverhuurbaar pand. 

Dergelijke situaties kunnen voorkomen worden met een door de plaatsbeschrijver omstandig en tegensprekelijk opgemaakte plaatsbeschrijving.  


Ook de huurder heeft er baat bij deze staat van bevinding te laten opmaken. Zo kan er nooit schade op de huurder verhaald worden welke reeds bestond voor de aanvang van de huurceel of welke ontstond door normale slijtage of overmacht.

De kosten verbonden aan een geregistreerde plaatsbeschrijving wegen niet op tegen de discussies en financiële katers die vaak het gevolg zijn van het niet of onvakkundig opstellen van het document. Bovendien worden de kosten voor de plaatsbeschrijving gedeeld tussen de partijen.  


Over een staat van bevinding wordt vaak al te lichtzinnig gedaan, maar helaas zijn de gevolgen van het nalaten of het slecht opstellen dit niet.   


Neem contact op met de plaatsbeschrijver voor een vrijblijvende offerte of afspraak. Indien u verbonden bent aan een vastgoedmakelaar voor uw (ver)huurdossier kan de plaatsbeschrijver u tevens van dienst zijn. De plaatsbeschrijver levert een vastgoeddienst welke vastgoedprofessionals ondersteunt en is dus geen concurrentie voor uw makelaar, maar een hulp.  


de plaatsbeschrijver 

Jacky Borgmans